Nowoczesne laboratoria analityczne
dla biznesu i nauki.

Laboratoria Alpinus Lab tworzy rozproszona sieć
laboratoriów badawczych w Polsce i za granicą.

Czytaj więcej...
Oddział główny

Oddział główny

Oddział główny mieści się w Solcu Kujawskim. Nowoczesne centrum badawczo – rozwojowe składające się z kilku laboratoriów analitycznych. Posiada również clean roomy dla produkcji surowców farmaceutycznych. Znajdują się tu instalacje do destylacji, ekstrakcji nadkrytycznej, odśrodkowej chromatografii preparatywnej, syntez oraz biosyntez.

Laboratorium analityczne

Laboratorium analityczne

Laboratorium analityczne wyposażone jest w wysoce czułą aparaturę. W jej skład wchodzą między innymi chromatografy gazowe i cieczowe oraz spektrometry (ICP-MS, MP-SPR, EPR, RAMANA, FTIR, NMR, NIR). Oferuje badania dla branży spożywczej oraz farmaceutycznej. Drugi oddział laboratoryjny w Solcu Kujawskim znajduje się przy zakładzie produkcyjnym środków biobójczych i innych wyrobów chemicznych. Oferuje szerokie spektrum badań środków dezynfekujących, alkoholi oraz biopaliw.

Oddział w Bydgoszczy to laboratorium analityczne specjalizujące się w badaniach próbek środowiskowych oraz przemysłowych. Jednostka oferuje również doradztwo techniczne.

Drugi bydgoski oddział znajduje się przy Collegium Medicum. Specjalizuje się w badaniach genetycznych, onkologicznych oraz wirusów.

 

 

Badania

Aktualności

Partnerstwo

Umowa o współpracy z Narodową Akademią Nauk Ukrainy

Podpisana została umowa o współpracy z Wydziałem Chemii Fizycznej Minerałów Palnych Instytutu Chemii Fizycznej i Organicznej oraz Chemii Węgla im. LM Litwinienko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy z siedzibą we Lwowie.

Czytaj więcej...
Partnerstwo

Umowa o współpracy z Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie

Podpisana została umowa o współpracy z Katedrą chemii fizycznej i koloidowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Czytaj więcej...
Wszystkie aktualności

Partnerzy

Unia Europejska