Nasze marki

Nowoczesne laboratoria analityczne
dla biznesu i nauki.

Laboratoria Alpinus Labo tworzy rozproszona sieć
laboratoriów badawczych w Polsce i za granicą.

Laboratoria Alpinus Chemia oferują szeroki zakres usług obejmujący badania związków wykorzystywanych w przemyśle chemii organicznej i nieorganicznej, galwanotechnice, przetwórstwie tworzyw itp. Prowadzimy również badania próbek środowiskowych.

Laboratoria Alpinus Chemia oferują szeroki zakres usług obejmujący badania związków wykorzystywanych w przemyśle chemii organicznej i nieorganicznej, galwanotechnice, przetwórstwie tworzyw itp. Prowadzimy również badania próbek środowiskowych.

Wykonujemy oznaczenia właściwości oraz składu mieszanin związków organicznych i nieorganicznych, kąpieli galwanicznych, produktów biobójczych i medycznych oraz szeroko rozumianej chemii przemysłowej. Posiadamy doświadczenie w badaniach próbek środowiskowych, szczególnie tych wysoce skażonych. Oferujemy także badania w zakresie bezpieczeństwa w środowisku pracy. Dysponujemy aparaturą kontrolno-pomiarową, która pozwala na przeprowadzenie badań złożonych związków organicznych, substancji odurzających czy wybuchowych. Oferujemy analizy próbek w różnych stanach skupienia. Aparatura, którą posiadamy, pozwala na wykonanie analiz różnymi technikami analitycznymi co sprawia, że jesteśmy w stanie oznaczać wiele parametrów.

Nasz zespół posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania standardowych analiz oraz do opracowywania i walidacji nowych metod badawczych.

Nasz zespół posiada wiedzę i doświadczenie do wykonywania standardowych analiz oraz do opracowywania i walidacji nowych metod badawczych.

Kompetencje personelu podnoszone są regularnie poprzez udział w szkoleniach dotyczących zarówno technik analitycznych, jak i systemów jakości. Z rzetelnością podchodzimy do powierzonych zadań stosując procedury Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który jest rozwijany i doskonalony.

Regularnie uczestniczymy w badaniach biegłości (PT) i programach międzylaboratoryjnych (ILC).

Wykwalifikowany personel oraz nowoczesne wyposażenie pozwalają nam pracować na rzecz naszych Klientów z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii.

Profesjonalne doradztwo w sprawach związanych ze stale zmieniającymi się regulacjami prawnymi i normami, oraz szybkość raportowania wyników jest niewątpliwym atutem. Dzięki temu oferowane przez nas usługi spotykają się z akceptacją i uznaniem naszych Klientów.

Ciągły rozwój i inwestycje w zakup nowych urządzeń, pozwala sukcesywnie rozszerzać gamę oferowanych usług analitycznych, jak również stale zwiększać czułość i precyzję oznaczeń.

Pracownicy poszczególnych jednostek Laboratorium Alpinus Chemia zachowują bezstronność i poufność wobec swoich Klientów.

Unia Europejska