Nasze marki

O laboratorium

Alpinus Chemia kontynuuję tradycje badań odpadów i ochrony środowiska zakładu Zachem i realizuje tę ważną misję z zapałem i zaangażowaniem. Jako spadkobiercy długiej historii zaangażowania w ochronę naszego środowiska naturalnego, zobowiązujemy się do ciągłego rozwijania naszych działań w tym obszarze. Dzięki innowacyjnym podejściom badawczym oraz stosowaniu najnowszych technologii, dążymy do wprowadzania pozytywnych zmian, zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Będziemy kontynuować badania nad odpadami, dążąc do znalezienia coraz bardziej efektywnych i ekologicznych metod ich przetwarzania oraz utylizacji.Inwestujemy w rozwój nowych technologii, które pomagają w redukcji negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko, promując zrównoważony rozwój. Stawiamy na innowacyjność, wdrażając nowatorskie rozwiązania, które mogą znacząco poprawić efektywność procesów produkcyjnych oraz zmniejszyć emisję substancji szkodliwych.

Angażujemy się także w działania edukacyjne, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat konieczności ochrony środowiska i właściwego gospodarowania zasobami naturalnymi. Dążymy do budowania silnej współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami naukowymi oraz lokalnymi społecznościami w celu skutecznego rozwiązywania wyzwań związanych z ochroną środowiska.

Jesteśmy przekonani, że kontynuując dziedzictwo zakładu Zachem, uda nam się stworzyć nowy standard jakości badań, co może odegrać istotną rolę w tworzeniu lepszej przyszłości dla naszego środowiska i przyszłych pokoleń. Na bazie naszych doświadczeń i nowoczesnego sprzętu analityczno-badawczego jesteśmy w stanie wypracować technologie zmniejszające produkcję odpadów, przetwarzanie odpadów na mniej niebezpieczne związki i wykorzystanie odpadów do produkcji nowych recyklingowanych produktów.

Unia Europejska