Nasze marki

Produkt

Badanie składu kąpieli galwanicznych

Badania wykonywane są dla klientów z branży galwanotechnicznej (np. cynkownie).  Średni czas badania i oczekiwania na wyniki to 1-2 dni robocze.

Grupa badań: Właściwości fizyko-chemiczne kąpieli do obróbki stali.

Oznaczanie zawartości kwasu solnego w kąpielach trawiących

Badanie wykonywane jest metodą Miareczkowania potencjometrycznego za pomocą Titratora T50 z czujnikiem DGi 111-SC firmy Mettler Toledo

Badanie zawartości chlorku amonu

Badanie wykonywane jest metodą Miareczkowania potencjometrycznego (metoda formalinowa) za pomocą Titratora T50 z czujnikiem DGi 111-SC firmy Mettler Toledo

Badanie zawartości chlorku cynku

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Miareczkowanie kompleksometryczne, lub
 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Badanie zawartości chlorku niklu

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Grawimetryczną (wagową) z dimetyloglioksymem, lub
 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES),

Badanie zawartości żelaza

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Spektrofotometryczną z 2,2-bipirydylem, wg PN-C-04521-02, lub
 • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

pH w 25 °C (oraz w innych temperaturach na życzenie Klienta)

 • Badanie wykonywane jest metodą potencjometryczną, za pomocą czujnika DGi 111-SC firmy Mettler Toledo

Pomiar gęstości kąpieli w 20 °C

 • Badanie wykonywane jest metodą densymetryczną za pomocą gęstościomierza DENSITO firmy Mettler Toledo

Alkaliczność w przeliczeniu na odpowiedni wodorotlenek oraz Alkaliczność wolna i Alkaliczność całkowita – określone zgodnie z wytycznymi producenta środków do przygotowania kąpieli do odtłuszczania stali

Badanie wykonywane jest metodą:

 • Miareczkowania potencjometrycznego
 • Miareczkowania alkacymetrycznebo

Badanie zawartości metali (na życzenie Klienta):

 • Badanie wykonywane jest metodą:
 • – Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
 • – Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki badania metali wynosi do 5 dni roboczych.

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

– należy dostarczyć 100 – 200 ml dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa.


Unia Europejska