Nasze marki

Badanie chemiczne powietrza

Badania wykonywane są dla Laboratoriów Badawczych działających w obszarze badania środowiska pracy. Średni czas badania i oczekiwania na wyniki – terminy ustalane są indywidualnie (1 – 7 dni roboczych).

Po analizie próbek, otrzymają Państwo raport z badań z wynikami stężenia w mg w próbce.

Grupa badań: Stężenie substancji chemicznej w próbkach powietrza

Wyznaczenie stężenia substancji w powietrzu

Badania wykonywane są metodami:

  • Spektrofotometrii UV-VIS – w próbkach powietrza pobranych do płuczek,
  • chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) lub chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym typu „pułapka jonów” i zewnętrznym źródłem jonów
    typu EI (GC-MS) – w próbkach powietrza pobranych na sorbenty (węgiel aktywny, żel krzemionkowy),
  • chromatografii jonowej za pomocą Systemu Chromatografii Jonowej Metrohm z detektorem konduktometrycznym (Fluorki, Kwas Siarkowy, Lotne kwasy nieorganiczne) – w próbkach powietrza pobranych na filtry,

Inne badania – na zapytanie

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

Próbki powietrza na stanowisku pracy należy pobrać wg PN-Z-04008-7:2002 + AZ1:2004

Rurki dozymetryczne (wypełnione żelem krzemionkowym, lub węglem aktywnym) po absorpcji zabezpieczone szczelnie zatyczkami, należy przechowywać w temperaturze chłodniczej poniżej +5 °C.
Paczkę z rurkami, można przesłać z wkładem chłodzącym (podczas transportu nie jest wymagane mrożenie, jedynie schłodzenia) – w terminie do 7 dni od momentu poboru powietrza na stanowiskach pracy (analizę chromatograficzną należy wykonać do 2 tygodni od pobrania próbek).

Jeżeli przewidują Państwo dłuższy okres przechowywania próbek w laboratorium, należy je przechowywać w zamrażarce w temp. -5 do -20 °C.

Wykaz wybranych chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, badanych w próbkach dostarczonych

Nazwa substancji Metoda badawcza Zakres pomiarowy [mg w próbce]
zawartości nitrotoluenów:
izomery 2,4- i 2,6-Dinitrotoluenu, oraz 2,4,6-Trinitrotoluenu
metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)
wg PB-LAOŚ-04 wyd.4 z dn. 15.03.2022 r
0,0015 – 0,060

Unia Europejska