Nasze marki

Środowisko pracy

Badanie powietrza

Badania wykonywane są w zakładach pracy, gdzie pracodawca organizuje pracę w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych.

Badanie chemiczne powietrza

Badania wykonywane są dla Laboratoriów Badawczych działających w obszarze badania środowiska pracy.

Unia Europejska