Nasze marki

Badanie składu i czystości wodorotlenku sodu

Badania wykonywane są dla klientów z branży dystrybucji surowców chemicznych. Średni czas badania i oczekiwania na wyniki to 1-2 dni robocze.

Grupa badań: Właściwości fizyko-chemiczne wodorotlenku, wg PN-C-84038

Badanie gęstości (w 20 °C)

Badanie wykonywane jest metodą densymetryczną za pomocą gęstościomierza DENSITO firmy Mettler Toledo, z dokładności do 0,0001 g/cm³

Wyznaczenie zawartości % (stężenia) wodorotlenku sodu

Badanie wykonywane jest metodą miareczkowania alkacymetrycznego

Badanie zawartości żelaza

Badanie wykonywane jest metodą:

  • Spektrofotometryczną z 2,2-bipirydylem, lub
  • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
  • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Badanie zawartości chlorku sodu

Badanie wykonywane jest metodą miareczkowania argentometrycznego,

Badanie zawartości węglanu sodowego

Badanie wykonywane jest metodą miareczkowania (metoda Wardera),

Badanie zawartości metali (na życzenie Klienta)

Badanie wykonywane jest metodą:

  • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
  • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki badania metali wynosi do 5 dni roboczych.

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

  • należy dostarczyć 500 ml dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa.

Unia Europejska