Nasze marki

Woda, ścieki, osady, gleba

Badanie wody

Badania wykonywane są dla podmiotów zobligowanych do prowadzenia monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych, oraz na własne potrzeby technologiczne (np. woda gruntowa lub wodociągowa wykorzystywana do celów chłodniczych lub produkcyjnych).

Badanie ścieków

Badania wykonywane są dla klientów z branży chemicznej oraz podmiotów, w których powstają ścieki i są zobligowane do prowadzenia monitoringu ścieków, lub potrzebują badań na własne potrzeby technologiczne (np. ścieki kierowane do utylizacji).

Badanie osadów

Badania wykonywane są dla klientów z branży chemicznej oraz innych podmiotów na potrzeby technologiczne (np. osady zaburzające proces technologiczny lub osady kierowane do utylizacji, itp.)

Unia Europejska