Nasze marki

Jakościowa i ilościowa analiza pierwiastków

Usługa kierowana jest do klientów z branży produkcji i przerobu chemikaliów organicznych, szczególnie w procesach recyklingu, oraz do jednostek nie posiadających własnego zaplecza badawczego.

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki wynosi od 5 do 10 dni roboczych.

Badania wykonywane są metodami:

  • Spektrofotometryczną UV-VIS, lub Fotometryczną z zastosowaniem gotowych testów do kolorymetrii i spektrofotometrii, lub
  • Płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS), lub
  • Optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), lub
  • Spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS),

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

  • należy dostarczyć od 5 do 100 g substancji stałej lub 10 do 100 ml cieczy, dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki).

Unia Europejska