Nasze marki

Oznaczanie zawartości wody (i/lub substancji suchej)

Usługa kierowana jest do klientów z branży produkcji i przerobu chemikaliów organicznych i nieorganicznych, szczególnie w procesach recyklingu oraz branży transportowej, oraz do jednostek nie posiadających własnego zaplecza badawczego.

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki  – do 2 dni roboczych.

Metody oznaczania zawartości wody:

  • destylacyjna azeotropowa
  • analiza termograwimetryczna (suszenie w piecu, suszarce lub wagosuszarce do stałej określonej temperatury)
  • analiza chemiczna (miareczkowanie Karla Fischera volumetryczne)
  • analiza elektrochemiczna (miareczkowanie kulometryczne)
  • analiza spektroskopowa (spektroskopia w podczerwieni – metoda jakościowa),

Rodzaje próbek: ciekłe, stałe, gazowe (badania jakościowe met FT-IR)

Wyniki zawartości wody i/lub suchej masy możliwe do wyrażenia w jednostkach: [ppm], [g/l], [%]. Zakresy pomiarowe: od 0,1 mg do 100 % zawartości wody.

Zasady pobierania i dostarczania próbek do laboratorium:

  • należy dostarczyć około 100 g lub 200 ml próbki dobrze uśrednionej, w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki) zabezpieczonej przed wpływem wilgotności zewnętrznej.

 

 

 


Unia Europejska