Nasze marki

Lepkość

Usługa kierowana jest do klientów z branży produkcji i przerobu chemikaliów, oraz do jednostek nie posiadających własnego zaplecza badawczego.

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki – do 2 dni roboczych.

Metody oznaczania:

  • lepkość kinematyczna przy użyciu lepkościomierza kapilarnego Ubbelohde’a
  • lepkość dynamiczna przy użyciu lepkościomierza rotacyjnego Brookfielda.

Rodzaje próbek: ciekłe,
Wyniki lepkości możliwe do wyrażenia w jednostkach: [mm2/s], [cP], [mPa·s], [Pa·s]

Zasady pobierania i dostarczania próbek do laboratorium:
– należy dostarczyć około 200 ml próbki dobrze uśrednionej, w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki) zabezpieczonej przed wpływem wilgotności zewnętrznej.


Unia Europejska