Nasze marki

Produkty biobójcze na bazie alkoholi

Badanie składu jakościowego i ilościowego

Usługa kierowana jest do klientów z branży produkcji preparatów do dezynfekcji na bazie alkoholi, klientów stosujących takie preparaty oraz do jednostek nie posiadających własnego zaplecza badawczego.

Realizujemy badania:

 • jakościowe, identyfikacyjne oraz ilościowe surowców, półproduktów i produktów, stosowanych do  produkcji preparatów alkoholowych,
 • badania „międzyoperacyjne” w procesach produkcyjnych,
 • badania identyfikacyjne substancji odpadowych

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie badawczym.

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki – terminy ustalane są indywidualnie (na zapytanie).

Badania wykonywane są metodami:

 • Miareczkowania: alkacymetrycznego, potencjometrycznego,
 • Areometrii: za pomocą alkoholomierza (areometru Trallesa), lub za pomocą cyfrowego gęstościomierza oscylacyjnego,
 • Refraktometrii,
 • Spektrofotometrii UV-VIS,
 • Spektrometrii w podczerwieni (FT-IR),
 • Chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID),
 • Chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem masowym typu „pułapka jonów” i zewnętrznym źródłem jonów typu EI (GC-MS),
 • Destylacji prostej,

Zasady pobierania i dostarczania próbek do Laboratorium:

 • należy dostarczyć od 100 do 1000 ml cieczy, dobrze uśrednionej próbki w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki) zabezpieczonej przed wpływem wilgotności zewnętrznej.

Unia Europejska