Nasze marki

Oznaczanie temperatury zapłonu

Usługa kierowana jest do klientów z branży produkcji i przerobu ciekłych chemikaliów organicznych typu rozpuszczalniki, szczególnie w procesach recyklingu i branży transportowej, oraz do jednostek nie posiadających własnego zaplecza badawczego.
Temperatura zapłonu cieczy jest stosowana w przepisach dotyczących transportu i bezpieczeństwa w celu określenia właściwości substancji zapalnych i palnych w celu określenia ogólnego zagrożenia pożarowego materiału.

Średni czas badania i oczekiwania na wyniki  – do 3 dni roboczych.

Badanie oznaczania temperatury zapłonu polega na empirycznym oznaczeniu punktu zapłonu płynów łatwopalnych zgodnie ze znormalizowanymi procedurami i normami testowymi:

  • ASTM D93 A, B, C
  • ISO 2719 A, B, C
  • JIS 2245 A, JIS 2245 B.

Badanie wykonywane jest metodą testową Pensky-Martensa. Próbka podgrzewana i mieszania jest ze stałą prędkością. Temperatura zapłonu jest określona jako najniższa temperatura cieczy, w której opary znad próbki zapalają się w wyniku wprowadzenia płomienia lub zapłonnika elektrycznego.

Badanie wykonywane jest za pomocą analizatora punktu zapłonu PMA 5 Anton Paar.

Zasady pobierania i dostarczania próbek do laboratorium:

  • należy dostarczyć około 300 ml próbki dobrze uśrednionej, w butelce z tworzywa lub szkła (w zależności od właściwości chemicznych próbki).

Unia Europejska